Jak zostać notariuszem?


Jeśli chcesz zostać notariuszem, dzieli Cię od tego długa droga, która jednocześnie przyniesie ze sobą wiele wyzwań. Notariusz jest zawodem, który wymaga zaufania publicznego, toteż każdy, kto zamierza nim zostać, powinien mieć na uwadze to, że czekają go zarówno lata nauki, jak i zdobywanie doświadczenia, które zaowocuje tym, że w przyszłości będzie można pełnić rolę rejenta. Pole działania notariusza jest niezwykle szerokie i opiera się na wykonywaniu takich czynności jak sporządzanie aktów notarialnych czy też tych, które poświadczają dziedziczenie. Oprócz tego w jego roli leży również sporządzanie odpowiednich poświadczeń czy doręczanie oświadczeń, a także spisywanie protokołów czy protestów weksli i czeków. Oprócz tego również przyjmowanie na przechowanie różnych dokumentów, pieniędzy czy też papierów wartościowych, a także projektów aktów, oświadczeń i innego typu dokumentów. 

Najpierw egzamin wstępny

Ma on celu to, aby sprawdzić wiedzę kandydata na notariusza z zakresu prawa cywilnego materialnego oraz procesowego, a także rodzinnego, opiekuńczego, gospodarczego, handlowego, administracyjnego, tego, które dotyczy ubezpieczeń społecznych, materialnych i też sądowoadministracyjnych. Polega on na tym, że taka osoba musi rozwiązać test, który składa się z 150 pytań, w których są możliwe 3 różne odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą z nich można uzyskać jeden punkt. Jeśli zgromadzi się ich co najmniej 100, wtedy egzamin kończy się pozytywnym wynikiem. Kolejnym etapem jest aplikacja notarialna, która trwa 2,5 roku. Prowadzi ją i organizuje Krajowa Rada Notarialna, która również ustala odpowiedni program. Jest ona odpłatna, a wszelkie szkolenia opłacane są z opłat, które wnoszą aplikanci do izby notarialnej. W czasie jej trwania następuje zaznajomienie się z czynnościami sądowymi w sprawach cywilnych, wieczystoksięgowych oraz gospodarczych. Potem trzeba zdać egzamin notarialny, który sprawdzi przygotowanie prawnie osób, które do niego przystępują i pokaże, czy należycie mogą wykonywać ten zawód. Sprawdzi zarówno wiedzę, jak i umiejętności praktyczne z zakresu praw : materialnych, procesowych, rodzinnych, opiekuńczych, gospodarczych, spółek handlowych, pracy i ubezpieczeń społecznych, finansowych, Unii Europejskiej, konstytucyjnych, ustrojów sądów i prokuratur, a także samorządów i innych organów ochrony prawnej, które działają w naszym kraju. Egzamin ten składa się z trzech różnych części. Najpierw rozwiązuje się test, następnie rozwiązuje dwa zadania polegające na opracowaniu projektów i aktów notarialnych, a w końcowym etapie na opracowaniu opinii prawnej na podstawie przedstawionego problemu prawnego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane posty