Sprzedaż detaliczna a podatki.


Prowadząc dowolną działalność gospodarczą, zobowiązani jesteśmy do regularnego opłacania podatków. Nie ma znaczenia czy jesteśmy płatnikami VAT, czy nie jesteśmy „vatowcami” podstawowym podatkiem, jaki musi opłacić każdy z nas, jest podatek dochodowy. W zależności, w którym progu podatkowym się znajdujemy taki podatek, musimy opłacać. Ustawodawca dokładnie określa kto i w jakich kwotach procentowych musi opłacać podatek dochodowy. Od wielu lat w naszym kraju obowiązują dwa progi podatkowe. Im wyższe zarobki, tym większa szansa na to, że znajdziemy się w drugim wyższym progu podatkowym.

W ostatnich miesiącach zauważyć można było zamieszanie na temat sprzedaży detalicznej. Słyszeliśmy o planach rządu w kwestii opodatkowania sprzedawców detalicznych sklepów wielkopowierzchniowych dodatkowym podatkiem, jednak skończyło się tylko na planach, gdyż były one niezgodne z prawami UE. Sprzedażą detaliczną ustawodawca nazywa firmę, która dokonuje na terenie RP odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie zawartej umowy w lokalu przedsiębiorcy lub poza lokalem np. na targowisku, lub hali sprzedażowej.

Podstawę do opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży przez jednostkę określoną jako detalista ponad kwotę 170 000 000 zł. Zwolnieniu z podatku od sprzedaży detalicznej podlegają m.in. firmy zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej.

Jak widzicie, ten akurat obowiązek podatkowy zarezerwowany jest dla ogromnych sprzedawców, którzy osiągają wielomilionowe przychody. Zazwyczaj są to sieci handlowe lub korporacje zrzeszające mniejsze sklepy i franczyzobiorców. Wg rządu tego typu podatek ma za zadanie uregulować sytuację w sektorze bardzo dużych sklepów, które dotychczas nie podlegały tego typu opodatkowaniu i często działały na szkodę lokalnych małych przedsiębiorstw detalicznych.

Ustawodawca oczywiście zawarł w swojej stawie wiele możliwości zwolnień z tego podatku oraz sposobów na zmniejszenie jego kwoty. Ważne jest jednak, że powoli sytuacja staje się bardziej klarowna i mniejsze przedsiębiorstwa handlu detalicznego mogą wyjść na prostą dzięki wyrównaniu szans w sektorze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane posty