Sprzedaż towarów kontrahentowi z kraju członkowskiego UE.


Prowadząc działalność gospodarczą, zobowiązani jesteśmy do prowadzenia rachunkowości dostosowanej do naszych rozmiarów oraz formy przedsiębiorstwa. W zależności od rodzaju firmy będziemy zobowiązani do spełniania różnych wymogów prawnych. Jednym z nich jest okres, jaki mamy na wystawienie faktury VAT dla naszych klientów. W większości przypadków zobowiązani jesteśmy do wystawienia faktury do 15 dnia miesiąca, który następuje po dostarczeniu towaru lub usługi, lub też otrzymaniu zapłaty za daną usługę, lub sprzedany towar. Są od tych zasad oczywiście odstępstwa, m.in. firmy budowlane mają na tę czynność 30 dni od zakończenia danej usługi.

Od wielu lat jesteśmy pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej i z tego powodu przysługuje nam wiele praw, które ułatwiają wymianę towarów oraz usług pomiędzy przedsiębiorcami w krajach członkowskich. Jeżeli zajmujemy się sprzedażą towarów, które nie znajdują się na liście obostrzeń, to bez problemu możemy dokonywać transakcji. Nie wymawiamy jednak faktur tak samo, jak dla sprzedaży krajowej. W tym wypadku zobowiązani jesteśmy do wystawiania faktur z podatkiem VAT 0% (zwolniony). Taki podatek VAT zobowiązany jest uiścić we własnym kraju nabywca towaru lub usługi. Jest to bardzo duże udogodnienie, które pozwala na przyspieszenie procedur oraz ujednolicenie polityki podatkowej na terenie wszystkich krajów członkowskich.

Podobnie jest, jeżeli kupujemy towar lub usługę w kraju członkowskim. Otrzymujemy wtedy fakturę w kwocie netto i zobowiązani jesteśmy uiścić podatek VAT w odpowiedniej stawce do Urzędu Skarbowego, pod który podlegamy. Warto jest zadbać o załatwienie tej sprawy jak najszybciej, gdyż w przeciwnym razie możemy zostać posądzeni o uchylanie się od płacenia podatku i ponieść przykre konsekwencje prawne oraz skarbowe.

Jak widzicie, bycie członkiem Unii Europejskiej niesie ze sobą wiele pozytywnych aspektów, które nasi przedsiębiorcy mogą wykorzystywać. Ważne jest jednak, aby dokładnie zapoznać się z prawami, jakie nam przysługują oraz z obowiązkami, jakie ciążą na nas jako na podatniku VAT. Nie jest tego dużo, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest to wiedza z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane posty